Yhtymähallitus, kokous 3.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Yhtymävaltuuston päätösten toimeenpano

Perustelut

Yhtymävaltuuston syyskokouksen 16.12.2021 pöytäkirja on allekirjoitettuna ja tarkastettuna ollut nähtävänä 21.12.2021 -26.1.2022.

Ehdotus

Yhtymähallitus toteaa yhtymävaltuuston syyskokouksen 16.12.2021 päätökset laillisiksi ja toimeenpanokelpoisiksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.