Yhtymähallitus, kokous 3.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Johtava rehtori

2021

Päätökset nro 156 - 212

2022

Päätökset nro 1 - 5

Hallintojohtaja

2021

Päätökset nro 27 - 30

2022

Päätökset nro 1

Rehtori

2021

Päätökset nro 149 - 162

2022

Päätökset nro 1 - 5

Päätökset nro 8 - 28

Ehdotus

Yhtymähallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.