Yhtymähallitus, kokous 3.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Ehdotus

Yhtymähallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 8.2.2022 klo 12 - 16.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aarne Lehtonen ja Raili Selinheimo. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa ti 8.2.2022 klo 12-16.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.