Yhtymähallitus, kokous 3.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Oikaisupyyntö Raision kaupungille kiinteistölunastukseen liittyen

RASDno-2021-6

Perustelut

Raision seudun koulutuskuntayhtymä omistaa kiinteistön, Eeronkuja 4, 21200 Raisio, kiinteistötunnuksella 680-1-156-2. Tontin pinta-ala on yhteensä 7598m2 ja sen rakennusoikeus on 3799 k-m2. Raision kaupunki on lunastamassa kiinteistöstä kaksi erillistä aluetta, jotka on merkitty 12.7.2021 voimaan tullessa asemakaavassa katualueeksi.

Katualue 32 on kooltaan 0,0353 ha ja katualue 33 on kooltaan 0,0112 ha. Yhteensä 0,0465 ha. Vuonna 2021 tontille valmistui uusi oppilaitosrakennus ja vanha päärakennus purettiin.
Kampusalueen kehittämisen toinen vaihe tontilla käynnistyy keväällä 2022. Lunastus ei saa heikentää tulevan uudisrakennushankkeen mahdollisuuksia. Tontin raja tulisi katualueiden lunastusten myötä siirtymään hyvin lähelle nykyistä, olemassa olevaa hallirakennusta, joka mahdollisesti puretaan seuraavassa rakennusvaiheessa. Jos hallirakennus puretaan, on kuntayhtymällä oltava mahdollisuus sijoittaa uudisrakennus jatkossakin samalle kohdalle, jossa nykyinen hallirakennus sijaitsee. Lunastus ei voi myöskään pienentää tontin tämänhetkistä rakennusoikeutta.

Asia on tullut kuntayhtymän tietoon Maanmittauslaitoksen alustavassa kuulemisessa 15.12.2021. Kuulemisia on vielä tulossa kaksi ennen lopullista lunastusta.

Ehdotus

Yhtymähallitus päättää pyytää Raision kaupunkia huomioimaan asian alueen lunastusta suunnitellessaan ja hoitamaan asian niin, että Raision seudun koulutuskuntayhtymän uudisrakennushanke voidaan toteuttaa kampukselle suunnitellusti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.