Yhtymähallitus, kokous 3.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Muut asiat

Perustelut

Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 3.3.2022 klo 16.15 Eeronkuja 3:ssa.

Ehdotus

Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 3.3.2022 klo 16.15 Eeronkuja 3:ssa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.