Yhtymävaltuusto, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Yhtymävaltuuston jäsenen vaihtuminen

RASDno-2022-712

Perustelut

Erkki Ojanen on anonut Maskun kunnanvaltuustolta, että hänelle myönnetään vapautus luottamustoimesta Maskun kunnan edustajana Raision seudun koulutuskuntayhtymän (Raseko) yhtymävaltuustosta.

Maskun kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 4.4.2022 myöntää kuntalain 70 §:n perusteella Erkki Ojaselle eron Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä.

Hänen tilalleen valittiin uudeksi jäseneksi Päivi Moisio.

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.