Yhtymävaltuusto, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Perustelut

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kertaa sitä varten valittua valtuutettua, jollei yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla päätä, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla.

Ehdotus

Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja määrää tarkastusajankohdaksi 13.6.2022 klo 12-16.

Päätös

Yhtymävaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Moision ja Mikko Östermanin ja määräsi tarkastusajankohdaksi 13.6.2022 klo 12-16.