Yhtymävaltuusto, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Nimenhuudon toimittaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Perustelut

Kuntayhtymämme perussopimuksen 10§:n mukaan yhtymävaltuuston kokouksessa on kullakin jäsenkunnalla yksi ääni sen varaamaa osuutta kohti, kuitenkin enintään kymmenen ääntä. Jäsenkuntien äänimäärä jakaantuu tasan sen valitsemien, paikalla olevien yhtymävaltuuston jäsenten kesken.

Ehdotus

Läsnä olevien toteamiseksi toimitetaan nimenhuuto ja sen perusteella hyväksytään kokousta varten ääniluettelo.

Päätös

Yhtymävaltuusto toimitti nimenhuudon ja hyväksyi ääniluettelon.