Yhtymävaltuusto, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Kokouskutsu on lähetetty 24.5.2022.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Yhtymävaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.