Yhtymävaltuusto, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Jäsenkuntien maksuosuuksien periminen vuodelta 2021

RASDno-2022-180

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Raision seudun koulutuskuntayhtymän ammatillisen koulutuksen rahoitus perustuu valtion ylläpitäjälle maksamaan valtionosuusrahoitukseen sekä hanketoimintaan.

Tilinpäätösvuonna kuntayhtymä on pystynyt kattamaan sekä käyttö- että investointimenonsa tällä rahoituksella. Jäsenkunnilta ei näin ollen tarvitse periä maksuosuuksia.

Ehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää valtuustolle, että jäsenkunnilta ei peritä maksuosuuksia vuodelta 2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää, että se ei peri jäsenkunnilta maksuosuuksia vuodelta 2021. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.