Yhtymävaltuusto, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ilmoitusasiat

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt vuoden 2022 ensimmäisen lisärahoituksen ja Raseko sai odotetun mukaisen ja hakemansa lisärahoituksen:

opetushenkilöstön palkkoihin yhteensä 778 329 euroa ja oppisopimusten koulutuskorvausten korottamiseen pilottikokeiluna 63 030 euroa.

Yhteensä lisärahoitus vuodelle 2022 on 841 359 euroa.

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.