Yhtymävaltuusto, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan ja hyväksyy sen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.