Yhtymävaltuusto, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Puolivuosikatsaus ja talouden toteuma 30.6.2022

RASDno-2022-959

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntayhtymätasolla toimintatuottojen toteutuma on 52,3 (2021 vuonna 53,7 ja 2020 vuonna 52,3 %) ja toimintakulujen 48,4 (2021 vuonna 50,1 ja 2020 vuonna 46 %). Laskennallinen toteutuma olisi 50 %.

Liitteenä kuntayhtymän puolivuosikatsaus ja tilannekatsaus rahoitusomaisuuteen 30.6.2022.

Ehdotus

Yhtymähallitus merkitsee tilanteen tiedokseen ja toteaa, etteivät toteuma ja puolivuosikatsaus anna aihetta lisätoimenpiteille.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Perustelut

Tarkastuslautakunta, 29.11.2022

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

 

Yhtymävaltuusto, 14.12.2022

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee tilanteen tiedokseen ja toteaa, etteivät toteutumat ja puolivuosikatsaus anna aihetta toimenpiteille.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.