Yhtymävaltuusto, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Neljännesvuosikatsaus ja talouden toteuma 30.9.2022

RASDno-2022-1302

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Vuoden 2022 talousarvion kolmen neljänneksen toteutumavertailu osoittaa, että kuntayhtymäntasolla toimintatuottojen toteutuma on 79,4 % (vuonna 2021 78,7 % ja 2020 vastaava 81,7 %) ja toimintakulujen 75,4 % (vuonna 2021 79,4 % ja 2020 72,0 %). Laskennallinen toteutuma olisi 75 %.

Ehdotus

Yhtymähallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Perustelut

Tarkastuslautakunta, 29.11.2022

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

 

Yhtymävaltuusto, 14.12.2022

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee tilanteen tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.