Yhtymävaltuusto, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Raision seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaan valtuuston kokouskutsu

on lähetettävä kuntalain 94§ mukaisessa ajassa, joka on neljä päivää ennen kokousta. Kutsut lähetetään yhtymävaltuuston ja ‑hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Kokouskutsu on lähetetty asianomaisille 2.12.2022.

Ilmoitus kokouksesta on julkaistu yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti myös Turun Sanomissa.

Perussopimuksen 12 §:n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) sen jäsenistä on paikalla ja he edustavat vähintään puolta (½) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Yhtymävaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.