Yhtymävaltuusto, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kokouksen avaaminen

Perustelut

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja  Toni Forsblom avaa kokouksen. 

Päätös

Yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Antti Airikki avasi kokouksen. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.