Yhtymävaltuusto, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kiireellisenä käsiteltävät asiat

Perustelut

Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään xxx

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä.

Päätös

Kiireellisenä käsiteltäviä asioita ei ollut.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.