Yhtymävaltuusto, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.