Yhtymähallitus, kokous 5.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Vuoden 2023 talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinnan suuntaviivat

RASDno-2022-616

Perustelut

Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2023 talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelu on aloitettu. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän mukaan rahoituksesta 70 % tulee perusrahoituksena, 20 % suoritusrahoituksena ja 10 % vaikuttavuusrahoituksena. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien osuudet vuodelle 2023 varattavasta määrärahasta vahvistuvat vasta loppuvuodesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteilla rahoituksen muuttaminen siten, että oppivelvollisten perustutkintokoulutuksen rahoitus ja jatkuvan oppimisen rahoituksen painopisteet muuttuvat. Myös järjestämislupien opiskelijavuosimääriä on tarkoitus tarkistaa niiden osalta, jotka eivät ole päässeet viime vuosina järjestämislupansa opiskelijavuosimäärään. Tämä ei koske Rasekoa.

Talousarvion laadinnassa lähdetään siitä, että tavoitteellisten opiskelijavuosien määrässä, kuntayhtymän valtionosuusrahoituksen tasossa ja hankerahoituksen määrässä ei tapahdu suuria muutoksia ainakaan vähenevästi. 

Kustannusten osalta huomioidaan henkilöstömenojen kasvu. Koronan vaikutuksia opiskelijoiden opintojen etenemiseen ja hyvinvointiin pyritään edelleen korjaamaan resurssoinnin ja suunnitelmallisten tukitoimien avulla, ja henkilöstön jaksamisesta huolehditaan työhyvinvointiin panostamalla.

Eeronkuja 4 uudisrakennus vaihe 2 läpiviemiseen varaudutaan suunnitelmien mukaan.

Toimintasuunnitelmassa painotetaan edelleen työelämän kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistä, kestävän kehityksen työn vakiinnuttamista ja kuntayhtymän toimintakyvyn ylläpitämistä sekä lainsäädännössä ja toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten tuloksellista läpiviemistä.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma valmistuu yhtymähallituksen ensimmäiseen käsittelyyn 29.9.2022 kokoukseen, jonka jälkeen siitä pyydetään jäsenkuntien lausunnot. Yhtymähallituksen esitys valtuustolle käsitellään 24.11.2022 kokouksessa.

Ehdotus

Yhtymähallitus keskustelee tulevan vuoden valmistelusta ja evästää budjetointi- ja suunnittelutyötä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.