Yhtymähallitus, kokous 5.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan mukaisen työjärjestyksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.