Yhtymähallitus, kokous 5.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Rakentamisen aloituslupa omakotitalolle osoitteeseen Metsäsylttyläntie 11 

RASDno-2022-505

Perustelut

Rasekon ammattiopiston rakennusosasto tarvitsee uusia työmaita ja rakentamisen aloitusluvan Kuuanlaakson kohteille. Suunnittelua ja valmistelua on tehty siten, että opiskelijat voidaan viedä aloittamaan rakentaminen elokuussa 2022.

Ehdotus

Yhtymähallitus antaa luvan rakentamisen aloittamiselle tontille osoitteessa Metsäsylttylänkatu 11.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

 

Esteellisyys

  • Petteri Huuskonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.