Yhtymähallitus, kokous 5.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Rakentamisen aloituslupa omakotitalolle osoitteeseen Rälssikatu 27 

RASDno-2022-503

Perustelut

Vuonna 2021 valmistui myyntiin ja saatiin myytyä suunnitelmien mukaisesti kohteet Simakekujalla. Raivaajankadun kohteet etenevät suunnitelmien mukaan.

Rasekon ammattiopiston rakennusosasto tarvitsee uusia työmaita ja rakentamisen aloitusluvan Kuuanlaakson kohteille. Suunnittelua ja valmistelua on tehty siten, että opiskelijat voidaan viedä aloittamaan rakentaminen elokuussa 2022.

Ehdotus

Yhtymähallitus antaa luvan rakentamisen aloittamiselle tontille osoitteessa Rälssikatu 27.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

 

Esteellisyys

  • Petteri Huuskonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.