Yhtymähallitus, kokous 5.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Ehdotus

Yhtymähallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 10.5.2022 klo 12 - 16.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Råberg ja Anu Taivalkoski.