Yhtymähallitus, kokous 5.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Oppisopimuspäällikön viran muuttaminen koulutuspalvelupäällikön viraksi

RASDno-2022-612

Perustelut

Raision seudun koulutuskuntayhtymän oppisopimuspäällikön tehtäviin kuuluu jatkossa myös johtaminen opinto-ohjaajien ja opintotoimistojen osalta. Viran kuvaavampi ja kattavampi virkanimike on koulutuspalvelupäällikkö, joka nimike on käytössä myös toisella opetuksen päälliköllä. Oppisopimuspäällikkö on antanut suostumuksensa virkanimikkeen muutokseen.

Hallintosäännön 29§ mukaan yhtymähallitus voi päättää virkanimikkeen muuttamisesta.

Ehdotus

Yhtymähallitus päättää, että oppisopimuspäällikön virka nro 13 muutetaan koulutuspalvelupäällikön viraksi 1.6.2022 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.