Yhtymähallitus, kokous 5.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Opintopalvelupäällikön viran muuttaminen palvelupäällikön viraksi

RASDno-2022-614

Perustelut

Raision seudun koulutuskuntayhtymän hallinnollinen työ on merkittävästi lisääntynyt tiedonhallinnan osalta. Opintopalvelupäällikön virka on osoittautunut toimimattomaksi ja töitä järjestetään uudelleen siten, että opintopalvelut kuuluvat jatkossa koulutuspalvelupäällikön johdettavaksi. Yhteisissä palveluissa tarvitaan palvelupäällikköä, joka vastaa tiedonhallinnasta ja hoitaa laatuasioita, ja lisäksi hänelle siirretään kestävän kehityksen asioita.

Hallintosäännön 29§ mukaan yhtymähallitus voi päättää virkanimikkeen muuttamisesta.

Ehdotus

Yhtymähallitus päättää, että opintopalvelupäällikön virka nro 52 muutetaan palvelupäällikön viraksi 1.6.2022 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.