Yhtymähallitus, kokous 5.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Neljännesvuosikatsaus ja talouden toteuma 31.3.2022

RASDno-2022-603

Perustelut

Kuntayhtymätasolla toimintatuottojen toteutuma on 25,3 % (2020 vuonna 27,4 % ja vuonna 2021 28,2) ja toimintakulujen 24,5 % (2020 vuonna 24,2 % ja vuonna 2021 24,4). Laskennallinen toteutuma olisi 25 %. Toimintatuotoissa näkyy hankkeiden kirjaustavan muutos.

Liitteenä kuntayhtymän neljännesvuosikatsaus.

Ehdotus

Yhtymähallitus merkitsee tilanteen tiedokseen ja toteaa, etteivät toteuma ja neljännesvuosikatsaus anna aihetta lisätoimenpiteille. Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tilanteen tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

 

Liitteet

Oheismateriaali