Yhtymähallitus, kokous 5.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Muut asiat

Perustelut

Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 18.8.2022 klo 16.15 Eeronkuja 3:ssa.

Ehdotus

Yhtymähallitus merkitsee seuraavan kokouksen ajankohdan tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Mikäli lakkotilanne koskee Rasekoa, yhtymähallitus päätti antaa johtavalle rehtorille evästyksenä, että lakkotilanteessa pyritään hoitamaan valmistumiset ajallaan ja työpaikoilla näytöt ottamaan vastaan.