Yhtymähallitus, kokous 5.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Lehtorin viran muuttaminen koulutuskoordinaattorin viraksi

RASDno-2022-613

Perustelut

Oppisopimustoimistossa työskentelevä koulutuskoordinaattori käyttää työssään kuntalaissa määriteltyä julkista valtaa. Sen vuoksi hänet tulee siirtää virkaan. Hän on antanut suostumuksensa virkaan siirtämisestä. Koska ko. virkanimikettä ei ole perustetuissa viroissa, muutetaan viran 61 virkanimike. Rasekon ammattiopistossa on useita erityisopettajan pätevyyden omaavia ammatillisia ja yhteisten tutkinnon osien opettajia, jonka vuoksi erillinen erityispedagogiikan virka ei ole välttämätön.

Hallintosäännön 29§ mukaan yhtymähallitus voi päättää virkanimikkeen muuttamisesta.

Ehdotus

Yhtymähallitus päättää, että erityispedagogiikan lehtorin virka nro 61 muutetaan koulutuskoordinaattorin viraksi 1.6.2022 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.