Yhtymähallitus, kokous 5.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Kokouskutsu on lähetetty 28.4.2022.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.