Yhtymähallitus, kokous 5.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Eeronkuja 4 kakkosvaiheen suunnittelu ja hankesuunnitelma

RASDno-2022-615

Perustelut

Yhtymähallitus on 3.2.2022 kokouksessaan nimennyt rakennustoimikunnan ja delegoinut päätösvallan rakennustoimikunnalle hallintosäännön 69 §:stä osalta seuraavasti: rakennustoimikunta voi päättää kuntayhtymän toimesta tapahtuvan rakennuttamisen osalta urakoitsijoiden valinnasta, urakkasopimusten tekemisestä, urakalla suoritettujen töiden vastaanottamisesta, urakkasopimusten vakuuksien määräämisestä sekä viranomaisten edellyttämien rakentamisasiakirjojen hyväksymisestä saatuaan rakennuttamistoimeksiannon yhtymähallitukselta.

Rakennustoimikunta on käynnistänyt työnsä ja 22.3.2022, 4.4.2022 ja 26.4.2022 kokouksissaan käsitellyt ja omalta osaltaan hyväksynyt Eeronkuja 4:n kakkosvaiheen hankesuunnitelman ja suunnittelun aikataulun sekä tarjouksen suunnittelu- ja urakkasopimusvaiheen konsultoinnista. Hankkeesta käytetään nimeä Eeronkuja 4 uudisrakennus vaihe 2. Suunnittelu- ja urakkasopimusvaiheen konsulttina toimii Erkki Ojanen.

Ehdotus

Yhtymähallitus vahvistaa rakennustoimikunnan hyväksymän hankesuunnitelman ja suunnittelun aikataulun sekä suunnittelu- ja urakkasopimusvaiheen konsultointiratkaisun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.