Yhtymähallitus, kokous 3.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Johtava rehtori

2022

Päätökset nro 6 - 11

Hallintojohtaja

2022

-

Rehtori

2022

Päätökset nro 29 - 30

Ehdotus

Yhtymähallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.