Yhtymähallitus, kokous 3.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Muut asiat

Perustelut

Yhtymähallituksen iltakoulu pidetään 31.3.2022 klo 16.30 - 19.00 Purokatu 1:ssä.

Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 5.5.2022 klo 16.15 Eeronkuja 3:ssa.

Ehdotus

Yhtymähallitus merkitsee iltakoulun ja seuraavan kokouksen ajankohdat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Kirjattiin tiedoksi johtavan rehtorin selvitys koronatilanteesta sekä Ukrainan sodan ja siihen liittyvien pakotteiden mahdollisista vaikutuksista Rasekon toimintaan.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.