Yhtymähallitus, kokous 3.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Kokouskutsu on lähetetty 24.2.2022.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.