Yhtymähallitus, kokous 3.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Jäsenkuntien maksuosuuksien periminen v.2021

RASDno-2022-180

Perustelut

Raision seudun koulutuskuntayhtymän ammatillisen koulutuksen rahoitus perustuu valtion ylläpitäjälle maksamaan valtionosuusrahoitukseen sekä hanketoimintaan.

Tilinpäätösvuonna kuntayhtymä on pystynyt kattamaan sekä käyttö- että investointimenonsa tällä rahoituksella. Jäsenkunnilta ei näin ollen tarvitse periä maksuosuuksia.

Ehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää valtuustolle, että jäsenkunnilta ei peritä maksuosuuksia vuodelta 2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.