Yhtymähallitus, kokous 24.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Yhtymähallituksen kokousaikataulu 2023

RASDno-2022-1351

Perustelut

Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokousaikatauluksi vuodelle 2023 esitetään seuraavaa:

to 2.2.2023, to 2.3.2023, to 11.5.2023, to 24.8.2023, to 28.9.2023, to 9.11.2023 ja to 14.12.2023.

Ehdotus

Yhtymähallitus hyväksyy kokousaikatauluehdotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.