Yhtymähallitus, kokous 24.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Johtava rehtori

2022

Päätökset nro 56 - 79

Hallintojohtaja

2022

Päätökset nro 18 - 19

Rehtori

2022

Päätökset nro 100 - 113

Ehdotus

Yhtymähallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.