Yhtymähallitus, kokous 24.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Rakennustoimikunnan puheenjohtajan palkkio

RASDno-2022-1350

Perustelut

Palkkiosäännössä on määritelty vuosipalkkiot yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle.

Mikäli Eeronkuja 4:n toisen vaiheen uudisrakennushanke toteutuu, rakennustoimikunnan puheenjohtajalla on suuri määrä tehtäviä, joista ei makseta kokouspalkkiota. Sen vuoksi on perusteltua, että hänelle maksetaan vuosipalkkio niiltä kuukausilta, joihin rakentamishanke kohdistuu.

Ehdotus

Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää lisätä palkkiosääntöön, että rakennustoimikunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio, joka on 300,00 euroa kuukaudessa niiltä kuukausilta, joille Eeronkuja 4:n toisen vaiheen uudisrakennushanke kohdistuu. Palkkiota maksetaan 1.8.2022 alkaen loppukatselmuksen tekemiseen saakka tai hankkeen keskeytymiseen saakka, mikäli hankkeen toteuttamista ei jatketa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.