Yhtymähallitus, kokous 24.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen, hallitus

Ehdotus

Yhtymähallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi xxx ja xx. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 29.11.2022 klo 12-16.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Hagsberg ja Anu Taivalkoski.

 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.