Yhtymähallitus, kokous 24.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Neljännesvuosikatsaus ja talouden toteuma 30.9.2022

RASDno-2022-1302

Perustelut

Vuoden 2022 talousarvion kolmen neljänneksen toteutumavertailu osoittaa, että kuntayhtymäntasolla toimintatuottojen toteutuma on 79,4 % (vuonna 2021 78,7 % ja 2020 vastaava 81,7 %) ja toimintakulujen 75,4 % (vuonna 2021 79,4 % ja 2020 72,0 %). Laskennallinen toteutuma olisi 75 %.

Ehdotus

Yhtymähallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.