Yhtymähallitus, kokous 24.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Muut asiat

Perustelut

Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 2.2.2023 klo 16.15 Eeronkuja 3:ssa.

Yhtymävaltuuston kokous pidetään ke 14.12.2022 klo 17.00 alkaen.

Ehdotus

Yhtymähallitus merkitsee seuraavan kokouksen ajankohdat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Yhtymähallitus päätti, että hallituksen kokoukset alkavat klo 16.20.

Puheenjohtaja otti esiin yhtymähallituksen raisiolaisten jäsenten saaman yhteydenoton. Käytiin keskustelu asiasta ja todettiin, että opettajien työsuunnittelu on käynnissä sopimusten mukaisesti eikä asia anna aihetta toimenpiteisiin.

Johtava rehtori vastasi myös Vesa Parantaisen kysymykseen nuorten yleisestä levottomuudesta ja sen näkymisestä Rasekossa. Todettiin, että tilanne on hallinnassa, toimenpiteitä on tehty ja tehdään jatkossakin käytettävissä olevin keinoin.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.