Yhtymähallitus, kokous 24.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Hallintosääntö 1.1.2023

RASDno-2022-1288

Perustelut

Hallintosääntöön on tehty tiedonhallintalain edellyttämiä muutoksia ja lisäksi joitakin pieniä muutoksia lähinnä tittelien muuttumisen vuoksi.

Muutokset ovat keltaisella tai yliviivauksella.

Ehdotus

Yhtymähallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi hallintosäännön päivitykset.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.